Evaluatie: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op koers, meer nodig


Het stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer lijkt goed te werken. Dat blijkt uit een evaluatie van het ministerie van LNV en de provincies. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is vier jaar geleden opgezet. Het was bedoeld als systeem voor provincies en agrarische collectieven om biodiversiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied te bevorderen. De evaluatie geeft ook aan dat ANLb moet doorontwikkelen om echt ecologische kwaliteitsverbetering op boerenland te laten plaatsvinden.


De evaluatie kan nog niets zeggen over de ecologische effecten. Daarvoor is de periode nog te kort. Wel wordt het belang duidelijk van investeringen in lange termijn. Alleen als er over langere periode wordt gewerkt aan habitatverbeteringen zal dit ecologische effecten hebben.


Veel animo, agrariërs op wachtlijst

Er is veel animo bij boeren om mee te doen aan agrarisch natuurbeheer. Zoveel, dat er zelfs een wachtlijst is. De agrarische collectieven dragen in belangrijke mate bij aan het succes.


Meer nodig

Het ANLb is vandaag de dag het belangrijkste instrument dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van de biodiversiteit en de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Toch is er daarnaast ook behoefte aan extra beleid om te zorgen dat ecologische doelen gehaald gaan worden. Denk aan: aanpassingen in het waterbeleid (peilbesluit), predatiebeheer maar ook maatregelen voor inrichting. Deze aanvullingen is nodig om boeren te ondersteunen bij toekomstige ruimtelijke opgaven.


Ook adviseren de onderzoekers om samenwerkingen te sluiten met terreinbeherende organisaties en waterschappen om zo de effectiviteit te vergroten.


.


Het bericht Evaluatie: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op koers, meer nodig verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 01-04-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.