WBE Rodanborg


De WBE Rodanborg is opgericht op 4 maart 1994 en telt momenteel 83 leden/begunstigers.De WBE zet zich in voor de belangenbehartiging van de leden,samenwerking met publiekrechtelijke organisaties  en terreinbeherende organisaties in de regio.