Mededelingen

 


 


 Vossen telling 2020 /2021
                        
                     Rodanborg             
09-02-2021     niet geteld corona avond klok
12-01-2021    39 vossen
15-12-2020    34 vossen
17-11-2020 niet getelt door corona


Beste mensen,

 

Zoals u weet is er een wettelijke verplichting om afschot te melden. Voor de FBE geldt tevens de verplichting om die cijfers te publiceren. Op dit moment is het nog mogelijk om afschot op een datum in het verleden af te melden. Dit is een ongewenste situatie omdat de afschotcijfers over een al lang afgelopen seizoen nog steeds groeien omdat een aantal mensen slechts eens per jaar het afschot invoeren. Zoals ook in het FB-plan jacht en vrijgestelde soorten is opgenomen dient elk kwartaal eventueel afschot gemeld te worden. Om zeker te weten dat iedereen zijn afschot gemeld heeft, is er een functie in FRS toegevoegd waarbij u na elk kwartaal moet aangeven dat alle afschot en genomen maatregelen afgemeld zijn. Ook als er geen afschot heeft plaatsgevonden moet dit afgemeld worden. De FBE kan dan vervolgens die periode afsluiten en de cijfers publiceren. Binnenkort kunt u dus een bericht ontvangen dat u de periode moet afsluiten.

 

 Met vriendelijke groet
Liduin Paree, FBE Zeeland


vossentelling 2019/2020
                              Rodanborg


25-02-2020              13 vossen       oost en west totaal        vossen
18-02-2020         gaat niet geteld worden geen geldige ontheffing

21-01-2020         gaat niet geteld worden geen geldige ontheffing  

17-12-2019          36 vossen         oost en west totaal  280  vossen
26-11-2019           49 vossen        oost en west totaal  253  vossen


 


 
vossentellingen 2018/2019

                      Rodanborg

5-2-2019         32 vossen           oost en west totaal  geenvossen 

8-01-2918      32 vossen           oost en west totaal  180 vossen

4-12-2018      38 vossen           oost en west totaal  212 vossen

6-11-2018     35 vossen            oost en west totaal  209 vossen
  

 vossentellingen 2017/2018

                Rodanborg

15-02-2018         20 vossen      oost en west totaal   176  vossen

16-01-2018        29 vossen       oost en west totaal   201  vossen

19-12-2017       28 vossen       oost en west totaal   189   vossen
21-11-2017       24 vossen       oost en west totaal   167   vossen


     Aanvraag afschotvergunning ganzen via FRS

Vanaf 01 januari 2017 zijn wij genoodzaakt te werken met FRS, dit niet alleen om afschot gegevens in te voeren maar eveneens om een aanvraag te doen voor ganzenbestrijding.Voorheen gebeurde dit door een aanvraag te richten aan de FBE (Liduin Paree) per brief, mail of per Tf. , vanaf heden is deze werkwijze NIET meer aan de orde en dient dit te gebeuren via FRS.

Om onze leden te dienste te zijn heeft ons bestuurslid Manfred Decker en 3 leden zich getroost om gezamenlijk een stappenplan op te stellen die jullie kan helpen bij het aanvragen van een ganzenafschotvergunning in het FRS, zowel dienstig in foerageergebieden als daar buiten.

Bij het inloggen komt U automatisch tegen voor welk soort aanvraag, om te starten volgt U volgende aan wijzigingen.

inloggen op FRS

 • ga naar mijn gegevens

 • selecteer mijn gebruikers

 • gebruiker (medejager) uitnodigen

 • vul uw mail adres als gebruiker in (let er op dat diegene die U wilt uitnodigen aangemeld is bij het FRS) dit dient te gebeuren door Manfred Decker, bestuurslid WBE, anders kunt u geen uitnodiging versturen, kan niet ontvangen worden

 • druk op versturen

 • voor meerdere gebruikers, per gebruiker druk op terug, dus 1voor 1

   

 • ga naar je machtiging

 • ga naar beheer

 • algemene machtigingen

 • uitgegeven machtigingen

 • druk op potlood, je bent in de machtiging en die staat op INACTIEF, om op ACTIEF ganzenbestrijding te willen uitoefenen (16 februari in niet foerageergebied, vanaf 16 maart in foerageergebied) moet U de machtiging activeren.


Bericht FBE

Het zal een spannend jaar worden met veel veranderingen en we zijn op elkaar aangewezen. Ongetwijfeld zal er komende tijd veel meer contact zijn met de wbe’s (en dan vooral de secretarissen) dan in voorgaande jaren. Gelukkig komt er als het meezit komt er in de loop van het jaar uitbreiding op het secretariaat met 0,7 fte. Eerlijk gezegd kijk ik daar erg naar uit.

website

Met enige trots deel ik u mee dat de Fbe een nieuwe website heeft. Sommigen zullen dat al gezien hebben. Komende tijd zal die website verder gevuld en/of aangepast worden en zal er regelmatig een nieuwsbrief/magazine uitkomen met het laatste nieuws.

Telefoon:Het vaste telefoonnummer van de FBE  is afgelopen week komen te vervallen. Er waren regelmatig storingen en problemen met de bereikbaarheid.  De Fbe is dus vanaf nu uitsluitend nog telefonisch bereikbaar via het mobiele nummer 06-30419272.

Vaak zult u de toon "in gesprek” krijgen.   Stuur me dan een mailtje en Ik bel dan z.s.m. terug.

FRS/SRS:

Voor vragen over het FRS-systeem graag via het contactformulier in dat systeem en niet naar mij bellen. Geef daarbij aan dat het een technische vraag is. Dat is belangrijk want deze vragen komen terecht bij de helpdesk en komen in een logboek. Bij veel dezelfde vragen kan er dan ook iets aan gedaan worden of een verbetering in het systeem worden aangebracht. Bovendien krijgt u dan ook een correct antwoord. 

Voor zaken bedoeld voor de Fbe kunt u aangeven dat het een inhoudelijke vraag is. Bijvoorbeeld over voorwaarden van een ontheffing. Die vraag komt dan bij mij

Vriendelijke groet

Liduin Paree

vossen telling 2016/2017 in WBE Rodanborg

21-02-2017             31 vossen              oost en west totaal 151 vossen

31-01-2017            28 vossen               oost en west totaal 158 vossen

27-12-2016           Niet geteld door dichte mist

20-11-2016           33 vossen               oost en west totaal   180 vossen

 


 

Vossen telling 2015/2016 in WBE Rodanborg 

10-02-2016             22 vossen

12-01-2016             12 vossen

08-12-2015             32 vossen

10-11-2015             25 vossen

.


  


   
 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.