Werkzaamheden

De leden van de WBE zetten zich in voor het beheer van de fauna. In het gebied zijn er veel overwinterende ganzen die voor wat de grauwe  gans ook in de zomer overblijft. Voor de stand daarvan worden beheermaatregelen getroffen.
Meerdere malen per jaar wordt de stand van de fauna geïnventariseerd en doorgegeven aan de landelijke databank van de KNJV. Ook de afschotgegevens worden daaraan verstrekt. Speciale aandacht wordt gegeven aan de inventarisatie van de vossenstand.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.